EFFIE 2020 pozná víťazov 

Si zvedavý, čo zavážilo, chceš odkukať od tých najlepších ako napísať prihlášku či si len pozrieť víťaznú kampaň?

 Zverejnili sme kompletné briefy ocenených prác.

HARMONOGRAM EFFIE 2020

5.10.        Vyhlásenie súťaže
21.10.     Otvorenie registrácie
29.10.     Workshop: Ako napísať prihlášku EFFIE
4.11.       DDL na zaslanie prihlášok
05.11.     Zasadnutie dozorného výboru - kontrola prihlášok
06.11.     Zaslanie prihlášok porote 1. kola
18.11.     Odovzdanie hodnotenia 1. kola
20.11.     Zaslanie prihlášok porote 2. kola
26.11.     1. zasadnutie poroty 2. kola
01.12.     Odovzdanie hodnotenia 2. kola
04.12.     ONLINE prezentácie shortlistov pred porotou
04.12.     2. zasadnutie poroty 2. kola
04.12.     ONLINE prenos Vyhlásenie výsledkov EFFIE 2020
17.12.     ONLINE event EFFIE špeciál - LESSON LEARNED alebo Čo stojí za úspechom ocenených kampaní v roku 2020 prezradia porotcovia súťaže

Tento rok prináša EFFIE niekoľko zmien:

  1. len jeden DDL pre prihlásenie prác
    • práce je možné prihlásiť len do 4. 11. 2020, DDL sa nebude predlžovať
  2. jedna kampaň sa dá prihlásiť len do jednej kategórie, buď do produktovej, alebo do špeciálnej kategórie
  3. do subkategórie Digital môže byť prihlásená taká kampaň, ktorej mediálne výdavky v online sú v rozmedzí 70% - 100% z celkových mediálnych výdavkov kampane
  4. do EFFIE 2020 možno prihlásiť reklamné kampane, ktoré prebiehali od 1. augusta predchádzajúceho roka do 30. septembra tohto roka.
  5. len jedna cenová hladina poplatkov za registráciu prác, čo znamená výrazné zníženie nákladov pre prihlasovateľov
Viac informácii v aktuálnom štatúte súťaže.